Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Voorwaarden met betrekking tot persoonsgegevens en bescherming


Preambule
 1. De Allopro.be en Allopro.fr websites worden door het bedrijf « Allopro SPRL » (« Allopro ») beheerd waarvan het adres is 7 avenue de vallées 1340 Céroux-Mousty.
 2. De Gebruiker van de diensten aangeboden door Allopro erkent deze voorwaarden zonder voorbehoud te hebben gelezen en aanvaard. De Gebruiker erkent dat elke schending van een bepaling van deze voorwaarden kan worden beschouwd als een vorm van contractbreuk waarvoor de auteur verantwoordelijk gesteld zal worden.
 3. Het doel van de Website is het koppelen van vakmannen en particulieren in de bouwsector en de bevordering van de bouwprofessionals. Deze relatie is gedaan door de publicatie van een online offertea anvraag zowel als door de publicatie van details van de bouwprofessionals. Het doel van de Website omvat meer in het algemeen alle transacties van welke aard dan ook juridische economische en financiële burgerlijke en handelszaken met betrekking tot de genoemde activiteiten.
 4. Allopro behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de huidige algemene voorwaarden aan te passen. Alle wijzigingen van de algemene voorwaarden worden van kracht acht dagen na de datum van aanpassing. In geval van belangrijke verandering kan de gebruiker het contract waarop hij zich inzet beëindigen.
Definities
 1. Voor het gemak dienen er een aantal concepten die in de volgende algemene voorwaarden worden weergegeven gedefinieerd worden
  • Allopro
  • De Website
  • De Gebruiker
  • De Professionele Gebruiker
Persoonlijke gegevens en privacy
 1. Allopro stemt ermee in om te voldoen aan de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy. Alle persoonlijke informatie die via de Website zijn verkregen zal in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens worden behandeld.
 2. De Gebruikers worden aangemoedigd om de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer te lezen alvorens enige persoonlijke gegevens te zenden. Voor alle vragen over de bescherming van persoonsgegevens en privacy kunt u ons schrijven op [email protected]
 3. Elke Gebruiker die zijn identiteit bewijst heeft het recht op het bekijken van het informatie die over hem op deze Website te verkrijgen is en op de rectificatie (zonder kosten) van een onjuiste persoonsgegeven. Op dezelfde manier kan elke gebruiker die zijn identiteit bewijst het verwijderen van persoonsgegevens vragen.
  • De intrekking van een registratie uit de database kan gedaan worden door contact op te nemen met de beheerder op [email protected]
  • Het desbetreffende verzoek kan rechstreeks online worden gemaakt via de profiel pagina die de Gebruiker wilt verwijderen. Elke Gebruiker die een item uit de database wenst te verwijderen moet eerst zijn identiteit of de eigendom van dergelijke registratie bewijzen.
  • Het desbetreffende verzoek kan gedaan worden door gewone post naar de database-editor (zie adres in paragraaf 1.1.) vergezeld van een kopie van een bewijsstuk van de identiteit. Aanvragen van juridische entiteiten moeten ook vergezeld zijn van een bewijs van de kracht van de vertegenwoordiging van het individu uit te drukken.
Veiligheid
 1. De site is alleen toegankelijk via HTTPS (secure HTTP). Met dit protocol kan de Gebruiker de identiteit van de bezoekd Website (hier Allopro.be of Allopro.fr) door middel van een authenticatie-certificaat van een derde instantie (Certificate autoriteit of CA) controleren. De derde instantie wordt betrouwbaar geacht. Het is de bedoeling om de vertrouwelijkheid en integriteit van de gegevens door de Gebruiker verzonden en ontvangen van de server waar te borgen. Allopro gebruikt het CA letsencrypt.org om zijn certificaten te beheren
Cookies
 1. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de terminal van de gebruiker opgeslagen zijn. Ze laten Allopro persoonlijke gegevens bij te houden om bepaalde functies te vergemakkelijken.
 2. Allopro gebruikt cookies. Tijdens zijn eerste bezoek op de website wordt de Gebruiker gevraagd om het gebruik van cookies aan te vaarden op grond van de voorwaarden van dit document.
 3. De cookies dat Allo gebruikt zijn hardnekkig type. Cookies blijven geldig tot hun vervaldatum tenzij ze door de gebruiker voorafgaand aan hun vervaldatum worden verwijderd. De cookies dat Allopro gebruikt bevatten geen informatie die een Gebruiker (naam adres ...) direct identificeert.
 4. De cookies dat Allopro gebruikt zijn
  • De access_token. Deze cookie bevat een token dat de Gebruiker op Allopro identificeert. Allopro behoud geen informatie over sessies van de Gebruikers (staatloos). Met het oog op een duurzame manier gebruiker te identificeren gebruikt Allopro JSON web token platform om veilig informatie te verzenden.
  • De access_token. Deze cookie bevat een token dat de Gebruiker op Allopro identificeert. Allopro behoud geen informatie over sessies van de Gebruikers (staatloos). Met het oog op een duurzame manier gebruiker te identificeren gebruikt Allopro JSON web token platform om veilig informatie te verzenden.
  • De access_token. Deze cookie bevat een token dat de Gebruiker op Allopro identificeert. Allopro behoud geen informatie over sessies van de Gebruikers (staatloos). Met het oog op een duurzame manier gebruiker te identificeren gebruikt Allopro JSON web token platform om veilig informatie te verzenden.
 5. Het blokkeren van cookies zal een negatieve invloed op het gebruik van Allopro hebben. Door het blokkeren van cookies zal de Gebruiker niet langer in staat zijn om alle functies van de Website te gebruiken. Gebruikers kunnen het gebruik van cookies nog steeds weigeren door de volgende procedure te volgen
  • In Internet Explorer (versie 11)
  • In Firefox (47)
  • In Chrome (Versie 52)
 6. Het verwijderen van cookies zal een negatieve invloed op het gebruik van Allopro hebben. De Gebruikers kunnen nog steeds het gebruik van cookies weigeren door de volgende procedure te volgen
  • In Internet Explorer (versie 11)
  • In Firefox (47)
  • In Chrome (Versie 52)
Bankgegevens
 1. De Bankgegevens van de gebruikers zijn nooit via internet of aan de Allopro servers verzonden. Zij worden dus niet opgeslagen in onze databases. De bankgegevens van de Gebruiker worden uit de browser van de gebruiker naar de online betaalplatform Stripe (stripe.com) in een veilige wijze (protocole https) verzonden. Dit platform genereert en zendt een token gebaseerd op de informatie van de gebruikers naar de browser van de Gebruiker. Deze token wordt dan uit de browser van de Gebruiker naar de Allopro servers verzonden. Deze tokenen zijn in de databases van Allopro opgeslagen.