Algemene verkoopvoorwaarden

Voorwaarden voor de aankoop van de diensten van Allopro


Deze voorwaarden zijn bedoeld om de aankoop van de diensten van Allopro en hieraan rechtsgevolg te definiëren. Dit deel is gericht op de aankoop van diensten. Het gebruik van de dienstverlening is het onderwerp van een document in zijn eigen recht (zie algemene verkoopvoorwaarden).
Preambule
 1. De Allopro.be en Allopro.fr websites worden door het bedrijf « Allopro SPRL » (« Allopro ») beheerd waarvan het adres is 7 avenue de vallées 1340 Céroux-Mousty.
 2. De Gebruiker wie de diensten aangeboden door Allopro wenst te kopen erkent deze voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard zonder voorbehoud. De Gebruiker erkent dat elke schending van een bepaling van deze voorwaarden kan beschouwd worden als een vorm van contractbreuk die de auteur verantwoordelijk stelt.
 3. Het doel van de Website is het koppelen van vakmannen en particulieren in de bouwsector en de bevordering van de bouwprofessionals. Deze relatie is gedaan door de publicatie van een online offertea anvraag zowel als door de publicatie van details van de bouwprofessionals. Het doel van de Website omvat meer in het algemeen alle transacties van welke aard dan ook juridische economische en financiële burgerlijke en handelszaken met betrekking tot de genoemde activiteiten.
 4. Allopro behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de huidige algemene voorwaarden aan te passen. Alle wijzigingen van de algemene voorwaarden worden van kracht acht dagen na de datum van aanpassing. In geval van belangrijke verandering kan de gebruiker het contract waarop hij zich inzet beëindigen.
Definities
 1. Voor het gemak dienen er een aantal concepten die in de volgende algemene voorwaarden worden weergegeven gedefinieerd worden
  • Allopro
  • De Website
  • De Gebruiker
  • De Professionele Gebruiker
Abonnement
 1. De Professionele gebruikers kunnen worden benaderd om een ??offerte aan te vragen of uit de bedrijvengids. Om de kansen om in contact te maximaliseren, de Professional-gebruikers hebben de mogelijkheid om abonnement pakketten die hun zichtbaarheid te verhogen op de site aan te schaffen.
Bestelling en annulatie
 1. De professionele gebruiker die diensten van de Website wenst te bestellen en aankopen verklaart de volledige rechtsbevoegdheid te hebben. Elke persoon die in het kader van een handelingsonbekwaamheid waaronder de zin van artikel 1123 van het Burgerlijk Wetboek kan op geen enkele wijze aankopen doen op de Website. Voor het aankopen van diensten op de website moet de Professionele Gebruiker deze verkoopvoorwaarden lezen en accepteren. Wanner hij het accepteert erkent hij dat elke schending van een bepaling van deze voorwaarden kan beschouwd worden als een vorm van contractbreuk waarop de auteur zal moeten aantwoorden.
 2. Elke bestel impliceert de aanvaarding van deze voorwaarden en condities. Allopro hecht waarde aan ontvangen orders binnen de grenzen van de beschikbaarheid van diensten te vervullen. Binnen 24 uur na het plaatsen van uw bestelling stuurt Allopro een bevestiging van de bestelling naar het e-mailadres door de Gebruiker opgegeven.
 3. Iedere Gebruiker wie een bestelling graag zou plaatsen en wie geen Professionele Gebruiker rekening houdt moet een inschrijvingsprocedure volgen waardoor hij zijn account krijgt. In alle gevallen de definitieve validatie van de bestelling impliceert de aanvaarding door de Gebruiker Professional daarvan volledig en voor die prijs. Deze validatie waard ondertekening en aanvaarding van alle activiteiten op de Website.
Betaling, facturering en de terugbetaling
 1. De enige geaccepteerde betaalmiddel is de credit card betaling (Visa MasterCard en American Express). De betaling gegevens die door de Professionele Gebruiker worden gevraagd voor een betaling zijn de creditcardnummer de vervaldatum en het controlenummer. De betalingen zijn volledig veilig. De bankgegevens die op Allopro servers worden verzonden worden versleuteld. Er zijn geen bankgegevens in de databases van Allopro opgenomen. Betalingen worden verwerkt door een gespecialiseerde intermediair. De algemene voorwaarden van dit tussenproduct (stripe.com) zijn van toepassing op de betalingen en de desbetreffende bepalingen worden geacht als hierin volledig gereproduceerd.
 2. Het contract is tussen de Professionele Gebruiker en Allopro definitief zodra de orde wordt voorgelegd. Na de eerste orde wordt de Professionele Gebruiker een abonnee. Er is geen minimum of maximum duur van het contract. Het abonnement gaat door als het niet geannuleerd wordt door een van de beide partijen.
 3. Facturering wordt herhaaldelijk automatisch en periodiek gedaan. De abonnementskosten worden automatisch één maand na de bestelling verlengd voor een vergelijkbare periode (een maand) en voor een soortgelijk of ander bedrag tenzij opzegging wordt ontvangen van de Professional Gebruiker. Het bedrag blijft ongewijzigd als een update van de prijsstelling voorwaarden niet plaatsvindt of als de Professionele Gebruiker zijn abonnement niet heeft gewijzigd. De Professionele Gebruiker krijgt van dergelijke wijzigingen een melding per e-mail. De bankheffingen ingrijpen zoals overeengekomen met de Bank of de Professionele Gebruiker. Elke betaling wordt gevolgd door de facturering voor de bestelde diensten. De Professionele Gebruiker zal een e-mail ontvangen met de details van zijn betalingen. Een elektronische versie van de facturen wordt opgeslagen op de servers van Allopro. Deze facturen kunnen altijd gedownload worden via De Professionele Gebruiker profiel.
 4. In geval van niet tijdige betaling van de factuur worden alle schulden ten aanzien van Allopro verschuldigd van rechtswege. De schuldenaar is ook verplicht om alle kosten van de inzameling te betalen - zowel gerechtelijke en buitengerechtelijke - die het herstel van een onbetaalde rekening zal leiden. De buitengerechtelijke incassokosten worden in een hoeveelheid die gelijk is aan 12% vast (op jaarbasis) van het totaal verschuldigde bedrag vermeerderd met de administratieve kosten. Er zijn geen terugbetalingen voor de op de website gekochte diensten.
 5. De annulering van alle toekomstige terugkerende facturen kan aangevraagd worden op grond van artikel 10. Allopro behoudt zich het recht voor om een terugbetaling of een krediet voor de aankoop op de site toe te kennen. De beslissing om een heffing terug te betalen betekent niet de verplichting om toekomstige betalingen terug te betalen.
 6. De gegevens zijn in de computer systemen van Allopro en haar partners onder redelijke veiligheidsomstandigheden opgeslagen. De gegevens zullen beschouwd worden als een bewijs van communicatie bestellingen en betalingen tussen de partijen. Het indienen van inkooporders en facturen is gemaakt op een betrouwbare en duurzaam materiaal dat kan geproduceerd worden als bewijsmateriaal.
 7. Voor zover mogelijk voldoenen de diensten die door Allopro verkocht worden aan de beschrijving en de presentatie die op commerciele dragers en op de Website verschijnen. Ondanks al onze inspanningen kunnen er fouten opgetreden zijn. In geen geval kunnen we daarvoor verantwoordekijk gesteld worden. Behalve in geval van contractuele of wettelijke bepaling van het tegendeel alle bewerkingen tussen Allopro en Professionele Gebruiker onbetwiste binnen 7 dagen na het begin van de dienstverlening kan geen aanleiding tot een claim geven.
Nietigheid
 1. De nietigheid van een clausule van deze voorwaarden brengt de nietigheid van de andere contractuele bepalingen die van kracht blijven niet mee.
Toepasselijk recht en jurisdictie
 1. Elk geschil over de uitvoering of interpretatie van deze algemene voorwaarden zal door de rechtbanken van Luik behandeld worden of zal in een arbitrageprocedure behandeld worden.
contact
 1. De Gebruikers worden uitgenodigd om hun vragen en klachten aan Allopro SPRL 7 avenue valleien Céroux-Mousty 1340 op te sturen of per e-mail