Algemene gebruiksvoorwarden

Voorwaarden voor het gebruik van de diensten van Allopro


Deze voorwaarden zijn bedoeld om het gebruik van de diensten van Allopro en hieraan rechtsgevolg te definiëren. Dit deel is gericht op het gebruik van diensten. De aankoop van de dienstverlening is het onderwerp van een document in zijn eigen recht (zie algemene verkoopvoorwaarden).
Preambule
 1. De Allopro.be en Allopro.fr websites worden door het bedrijf « Allopro SPRL » (« Allopro ») beheerd waarvan het adres is 7 avenue de vallées 1340 Céroux-Mousty.
 2. De Gebruiker van de diensten aangeboden door Allopro erkent deze voorwaarden zonder voorbehoud te hebben gelezen en aanvaard. De Gebruiker erkent dat elke schending van een bepaling van deze voorwaarden kan worden beschouwd als een vorm van contractbreuk waarvoor de auteur verantwoordelijk gesteld zal worden.
 3. Het doel van de Website is het koppelen van vakmannen en particulieren in de bouwsector en de bevordering van de bouwprofessionals. Deze relatie is gedaan door de publicatie van een online offertea anvraag zowel als door de publicatie van details van de bouwprofessionals. Het doel van de Website omvat meer in het algemeen alle transacties van welke aard dan ook juridische economische en financiële burgerlijke en handelszaken met betrekking tot de genoemde activiteiten.
 4. Allopro behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de huidige algemene voorwaarden aan te passen. Alle wijzigingen van de algemene voorwaarden worden van kracht acht dagen na de datum van aanpassing. In geval van belangrijke verandering kan de gebruiker het contract waarop hij zich inzet beëindigen.
Definities
 1. Voor het gemak dienen er een aantal concepten die in de volgende algemene voorwaarden worden weergegeven gedefinieerd worden
  • Allopro
  • De Website
  • De Gebruiker
  • De Professionele Gebruiker
Gebruik
Offerte aanvragen
 1. Gebruikers zijn vrij om de offertes op Allopro.be gepubliceerd te raadplegen zonder vooraf te identificeren door middel van een wachtwoord.
 2. De Gebruiker die graag een offerte-aanvraag willen publiceren moet eerst een account openen en een formulier invullen op zijn/haar persoonlijke gegevens (zie persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer).
 3. De Gebruikers die op een offerte aanvrag wensen reageren of interacteren met een andere Gebruiker over een offerte aanvrag moeten eerst een account openen en een formulier invullen op hun zakelijke gegevens (zie persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer). Om de kans dat zij benaderd worden om een offerte te maximaliseren hebben de Professional-Gebruikers mogelijkheid om abonnement pakketten aan te schaffen die hun zichtbaarheid gaat verhogen op de site.
 4. De interacties met andere Gebruikers via de offerte aanvragen kunnen niet gedaan worden om anderen schade veroorzaken op enigerlei wijze. Elke inbreuk op dit artikel zal de uitsluiting van de site eroorzaken en kan leiden tot vervolging of gerechtelijke opzeggingen.
 5. De Gebruiker toezegt geen offerte-aanvrag die schadelijk kunnen zijn voor Allopro en de verbonden personnen of bedrijven te zullen publiceren. Het overlast kan zijn bijvoorbeeld en zonder beperking de werking van de site te wijzigen of te aantasten
 6. die een achterhaald beledigend obscene discriminerend racistischseksist tegen de goede zeden strafbaar of schadelijk voor enige reden karakter hebben.
 7. De offerteaanvragen gepubliceerd op de Website van Allopro en de inhoud ervan mogen op geen enkele wijze worden gekopieerd vertaald gewijzigd of gebruikt op een manier die Allopro zou kunnen schaden. Elke inbreuk op dit artikel zal de uitsluiting van de site veroorzaken en kan tot vervolging of gerechtelijke opzeggingen leiden tot vervolging of gerechtelijke opzeggingen.
Bedrijvengids
 1. De Gebruikers zijn vrij om profielen gepubliceerd in de Allopro bedrijvengids te bekijken zonder eerst te identificeren door middel van een wachtwoord. De Gebruikers die willen interacteren met een Professionele Gebruiker moeten eerst een account openen en een formulier invullen op hun persoonlijke gegevens (zie persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer) of bij gebrek daaraan door Facebook of een andere sociale newterk in te schrijven.
 2. De Gebruikers die een nieuw profiel in de bedrijvengids wensen registreren moeten eerst een account openen en een formulier invullen op hun zakelijke gegevens (zie persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer). Om de kans om benaderd te worden te maximaliseren hebben de Professional-Gebruikers de mogelijkheid om abonnement pakketten aan te schaffen die hun zichtbaarheid op de site gaan verhogen.
 3. De interacties met andere Gebruikers via de bedrijvengids van Allopro kunnen niet gedaan worden om derden te benaderen op welke wijze dan ook. Elke inbreuk op dit artikel zal de uitsluiting van de site veroorzaken en kan tot vervolging of gerechtelijke opzeggingen leiden.
 4. Iedere Gebruiker die een profiel reklameert wijzigt of publiceert in de bedrijvengids voor het doel van de nadelige gevolgen voor Allopro of personen en bedrijven in verband met hen vervolgd kunnen worden. De overlast kan zijn bijvoorbeeld en zonder beperking contact met de gebruikers van de site op te nemen om hen een concurrerende dienst aan te bieden de Website te gebruiken op zo'n manier dat de servers van Allopro bovenmatig zouden worden belast etc.
 5. die een achterhaald beledigend obscene discriminerend racistischseksist tegen de goede zeden strafbaar of schadelijk voor enige reden karakter hebben.
 6. De Gebruikers kunnen het beheer van een profiel die in de bedrijvengids van Allopro bestaat reklameren . Om het beheer van een profiel die in de bedrijvengids bestaat te reklamern moet aan twee voorwaarden worden voldaan
 7. De Gebruikers die het beheer van een profiel in de bedrijvengids reklameren of die een nieuw profiel registreren in de bedrijvengids van Allopro verklaaren een activiteit uit te voeren in overeenstemming met de wet en voldoen aan alle wettelijke voorschriften betreffende de sector waarin (s) ze de praktijk (de) -dite (s) activiteiten.
Intellectuele eigendomsrechten
 1. De Website en de inhoud ervan zijn het exclusieve eigendom van Allopro en worden beschermd door auteursrecht merkenrecht en / of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Geen van deze rechten kunnen worden overgedragen aan de Gebruiker van deze Website.
 2. De inhoud van de Website met inbegrip van de inhoud die door Gebruikers worden creeren kunnen alleen persoonlijk worden gebruikt door de Gebruikers. Niets uit deze Website mag worden gekopieerd gereproduceerd verspreid of gepubliceerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Allopro. Bovendien kan geen informatie worden gebruikt om databases dat niet de eigenschap van Allopro is te controleren te actualiseren en te verrijken. De Gebruikers moeten ook respecteren de intellectuele eigendomsrechten van alle personen die in verband met Allopro via de Website zijn.
Verantwoordelijkheid
 1. Elke geregistreerde account op de Website is beveiligd met een wachtwoord dat bepaald wordt door de Gebruiker. De Gebruiker moet het behoud van hun Gebruikersnaam en wachtwoord garanderen. De Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de gepubliceerd informatie op hun rekeningen en de openbaarmaking van hun wachtwoord aan derden.
 2. die een achterhaald beledigend obscene discriminerend racistischseksist tegen de goede zeden strafbaar of schadelijk voor enige reden karakter hebben.
 3. Allopro draagt geen verontwoordelijkheid en geeft geen expliciete of impliciete garantie met betrekking tot de afwezigheid van fouten virussen of de gebrekkige werking van de Website en sites verbonden. Allopro zet inhoudelijke controle. Allopro kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor onjuiste onredelijke of onvolledige inhoud van deze Website. Allopro wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade in de ruimste zin die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Website of verbonden websites.
 4. Allopro is een matchmaking service tussen derde partijen in de bouwsector maar geen partij in de transacties. De Website kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt tijdens de levering van een dienst geconcludeerd via de website.